بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

امام خمینی (ره) : اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید

بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

امام خمینی (ره) : اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید

آرشیو نشریه پلاک 01 در ذیل پیوست گردیده است

اپلای - بهمن 93
حجم: 769 کیلوبایت


نشریه-فروردین 94
حجم: 2.29 مگابایت


فنعت
عنوان: فنعت
حجم: 2.57 مگابایت


فنعت-2
عنوان: فنعت-2
حجم: 2.49 مگابایت


دریافت
عنوان: نشریه- اسفند 93
حجم: 3.85 مگابایت