بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

امام خمینی (ره) : اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید

بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

امام خمینی (ره) : اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید

دوشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۳۰ ب.ظ

درسی

دسته

نام نویسنده/مترجم/انتشارات

نام کتاب

درسی

 

6 آزمون ارشد مهندسی برق

درسی

 

80x86

درسی

Diter kind

an intrudaction to high voltage experimental technique

درسی

JOHN KRAS

Antenas

درسی

mark ibboston

cambridge english for engineering

درسی

moris mano

computing system architecture

درسی

بهزاد رضوی

design of CIMOS

درسی

kingsley

electric machinery

درسی

kasaktin

electrical enginnering

درسی

vinogardov

electrical machine winder

درسی

popov

electrical measurments

درسی

v.a venikov

electrical network performance calc…

درسی

v.a venikov

electrical network performance calc…

درسی

william d stevenson

elements of power systems analysis

درسی

william h.hayt

engineering circuit analysis

درسی

 

EXCEL 2007

درسی

houpis

feedback control system

درسی

حسن محمدی

flash cs3

درسی

jean andrews

guide to managing your PC

درسی

larina

industrial power supply

درسی

CASSELL

LINEAR ELECTRIC CIRCUIT

درسی

sedra/smith

micro electronic cicuits

درسی

DORF

modern control systems

درسی

richard c.dorf

modern control systems

درسی

 

nuclear power station

درسی

 

oscilloscope99

درسی

 

oxford elementry learner's

درسی

 

oxford youngers dictionary

درسی

 

PHP4

درسی

raymond ramshaw

power electronics

درسی

s.leznov

power station electrician

درسی

golio

RF & microwave

درسی

اپنهایم

SIGNALS & SYSTEMS

درسی

Streetman

solid state electronic deices

درسی

fournet

solid state electronic deices

درسی

hill

steps to understanding

درسی

 

technical refrence - library

درسی

tareev

testing of electrical insulating materials

درسی

netushil

theory of automatic control

درسی

lial miller

trigononometry

درسی

مهندس گوهری

VISUAL 6 INTERDIV

درسی

محمدی راد

آپوستول جلد 2

درسی

پاپولیس

احتمال پاپولیس

درسی

دیلمی آذربایجانی

اخلاق

درسی

احمد دیلمی

اخلاق اسلامی

درسی

مهدی علیزاده

اخلاق اسلامی

درسی

احمد حسین شریفی

اخلاق کاربردی

درسی

خرازی زاده

اصول الکترونیک 2

درسی

مهرداد عابدی

اصول ماشین های الکتریکی

درسی

ژوبین غیور

اقتصاد مهندسی

درسی

سرآمد

آمار و احتمال

درسی

سرآمد

آمار و احتمال

درسی

سرآمد

آمار و احتمال

درسی

دگروت

آمار و احتمال

درسی

جواد بهبودیان

آمار و احتمال مقدماتی

درسی

پیتر جی آیتکن

آموزش برنامه نویسی با ویژوال بیسیک ۲۱ روز

درسی

استیونسون

آنالیزی سیستم های قدرت

درسی

جعفر سبحانی محمد رضایی

اندیشه ۱

درسی

جعفر سبحانی

اندیشه اسلامی 1

درسی

جعفرسبحانی

اندیشه اسلامی 1

درسی

منوچهر حقانی

انگلیسی برای دانشجویان مهندسی

درسی

منوچهر حقانی

انگلیسی برای دانشجویان مهندسی

درسی

منوچهر حقانی

انگلیسی برای دانشجویان مهندسی

درسی

منوچهر حقانی

انگلیسی برای دانشجویان مهندسی

درسی

احمد حسین شریفی

آیین زندگی اخلاق کاربردی

درسی

احمد حسین شریفی

آیین زندگی اخلاق کاربردی

درسی

امین حلم زاده

بررسی سیتم های قدرت

درسی

گرینگر- استیونسون

بررسی سیستم های قدرت

درسی

بهروز احمدی

برق صنعتی امگا

درسی

جعفر قلی

برنامه نویسی c

درسی

جعفر قلی

برنامه نویسی c

درسی

عین الله جعفر نژاد

برنامه نویسی اسمبلی

درسی

آلن اونهابم

پردازش سیگنال دیجیتال

درسی

آلن اونهابم

پردازش سیگنال دیجیتال

درسی

دانشگاه تهران

پژوهشنامه پژوهش های سال 81

درسی

اصغر منتظر القائم

تاریخ امامت

درسی

اصغر منتظر قائم

تاریخ امامت

درسی

محمد نصیری

تاریخ تحلیلی

درسی

نصیری

تاریخ تحلیلی

درسی

سیامک نجاریان

تجهیزات پزشکی

درسی

جک ای کمرلی

تحلیل مهندسی مدار

درسی

تقی شفیعی

تحلیل و طراحی مدار های الکترونیک

درسی

رضا کمری شاهنده

تشریج کنترل

درسی

جواد سید فتاحی

تشریح تحلیل مهندسی مدار 1

درسی

 

تشریح درختی

درسی

حمید کریمیان

تشریح فیتز جرالد

درسی

حمید زهره ورد

تشریح کامل هالیدی جلد ۳

درسی

امیر ریخته گر غیاثی

تشریح مسائل احتمال و متغیرهای تصادفی

درسی

رسول کرمی

تشریح مسائل الکترومغناطیس

درسی

مقدم

تشریح مسائل الکترومغناطیس چنگ

درسی

محمد امین حسنی

تشریح مسائل الکترومغناطیس چنگ

درسی

درختی

تشریح مسائل ریاضی 1

درسی

درختی

تشریح مسائل ریاضی 1

درسی

درختی

تشریح مسائل ریاضی 1

درسی

درختی

تشریح مسائل ریاضی 1

درسی

ناصر محمدی راد

تشریح مسائل ریاضی 1

درسی

ناصر محمدی راد

تشریح مسائل ریاضی 1

درسی

ناصر محمدی راد

تشریح مسائل ریاضی 2

درسی

ناصر محمدی راد

تشریح مسائل معادلات دیفرانسیل

درسی

داود ثانوی

تشریح مسائل هالیدی

درسی

مرتضی نوری

تشریح مسائل هالیدی مکانیک و گرما

درسی

فرشید نور علی شاهی

تشریح هالیدی جلد 2

درسی

 

تفسیر موضوعی قرآن

درسی

علی اصغر اروجی

تکنیک پالس

درسی

توماس

حساب انتگرال ودیفرانسیل

درسی

سه استاد

حساب دیفرانسیل

درسی

سه استاد

حساب دیفرانسیل

درسی

سه استاد

حساب دیفرانسیل

درسی

توماس

حساب دیفرانسیل

درسی

آپوستول

حساب دیفرانسیل

درسی

استوارت

حساب دیفرانسیل

درسی

سه استاد

حساب دیفرانسیل

درسی

سه استاد

حساب دیفرانسیل

درسی

سه استاد

حساب دیفرانسیل

درسی

سه استاد

حساب دیفرانسیل

درسی

توماس

حساب دیفرانسیل انتگرال

درسی

آپوستل

حساب دیفرانسیل انتگرال جلد۲

درسی

شهشهانی

حساب دیفرانسیل جلد 1

درسی

لیتهلد

حساب دیفرانسیل لیت هلد

درسی

قیامی

حساب دیفرانسیل و انتگرال

درسی

راشد محصل

حل المسایل فیزیک 2

درسی

حسین فرمان

حل المسایل گریفیث

درسی

رضا کرمی

حل المسائل مدار۱

درسی

حمیدرضا ذوقی

خود آموز سریع XML

درسی

سعید مهرابی

خودآموز محاسبات کرایه چیان

درسی

جمعی از نویسندگان

دانش خانواده

درسی

قیامی

دیفرانسیل

درسی

شهشهانی

دیفرانسیل

درسی

سعید صدر

راه های کاهش هزینه برق

درسی

هالیدی

راهنمای حل مسائل فیزیک

درسی

زهرا اسدی

راهنمای کتاب انگلیسی

درسی

دیانی

رهیافت الکترومغناطیس

درسی

دیانی

رهیافت الکترومغناطیس

درسی

دیانی

رهیافت سیگنال

درسی

سرامد

ریاضی 1

درسی

مارون

ریاضی ۱

درسی

دانشگاه تهران فیض

ریاضی ۱

درسی

ناصر محمدی راد

ریاضی 1 آپوستل

درسی

ناصر محمدی راد

ریاضی 1 آپوستل

درسی

 

ریاضی 1 آپوستل

درسی

خلیل پاریاب

ریاضی 2

درسی

سرآمد

ریاضی 2

درسی

مارون

ریاضی 2

درسی

سرآمد

ریاضی 2

درسی

مارون

ریاضی ۲

درسی

سرآمد

ریاضی ۲

درسی

ناصر محمدی راد

ریاضی 2 آپوستل

درسی

قیامی

ریاضی 2 آپوستل

درسی

سرآمد

ریاضی عمومی 1

درسی

فرزین حاجی جمشیدی

ریاضی عمومی 2

درسی

پاریاب

ریاضی عمومی جلد2

درسی

سر آمد

ریاضی عمومی جلد2

درسی

راشد محصل

ریاضی مهندسی

درسی

م بهبهانی

ریاضی مهندسی

درسی

فرزین حاجی جمشیدی

ریاضی مهندسی

درسی

اروین گرویت سیگ

ریاضی مهندسی  پیشرفته

درسی

علی اکبر عالم زاده

ریاضی مهندسی پیشرفته

درسی

حسین فرمان - اروین کرویت سیگ

ریاضی مهندسی پیشرفته

درسی

اروین گرویت سیگ

ریاضی مهندسی ویشرفته

درسی

اروین گرویت سیگ

ریاضی مهندسی ویشرفته

درسی

3 استاد

ریاضی1

درسی

متفرقه

ریز پردازنده

درسی

آرمان اشراقی

زبان تخصصی MBA

درسی

مدرسان شریف

زبان تخصصی برق

درسی

ماهرخ مقصودی

زبان تخصصی برق

درسی

سرآمد

زیاضی ۱

درسی

درختی

زیاضی ۱

درسی

هاشم نژاد

سیری در اندیشه اسلامی

درسی

پرویز جبه دار

سیستم های کنترل دیجیتال

درسی

کارلسون

سیستم های مخابراتی

درسی

محمد تقی روحانی

سیستم وساختار فایل

درسی

آلن اونهابم

سیگنال سیستم

درسی

آلن اونهابم

سیگنال سیستم

درسی

پرویز جبه دار

سیگنال ها و سیستم

درسی

مریخ بیات

سیگنال ها وسیتم ها

درسی

اپنهایم

سیگنال ها وسیتم ها 1

درسی

اپنهایم

سیگنال ها وسیتم ها 2

درسی

راسخی

سیگنال ها وسیستم حل المسائل

درسی

محمد تقی روحانی

شیوه ارائه مطلب

درسی

شیگلی

طراحی اجزا ماشین 1

درسی

شیگلی

طراحی اجزا ماشین 2

درسی

نازنین سحاب

طراحی پردازش گر مناسب برای پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند sr

درسی

موریس مانو

طراحی دیجیتال

درسی

موریس مانو- دیانی

طراحی دیجیتال

درسی

سپید نام

طراحی وتحلیل مدار منطقی

درسی

امیراسماعیل آذر

فارسی عمومی

درسی

امیراسماعیل آذر

فارسی عمومی

درسی

حبیب الله عباسی

فارسی عمومی

درسی

امیراسماعیل آذر

فارسی عمومی

درسی

امیراسماعیل آذر

فارسی عمومی

درسی

امیراسماعیل آذر

فارسی عمومی

درسی

پاپولیس

فرآیند های تصادفی

درسی

پاپولیس

فرآیند های تصادفی

درسی

درخشان

فرهنگ آکسفورد المنتری

درسی

فرشید نور علی شاهی

فیریک 2 هالیدی

درسی

سرآمد

فیریک پایه 1

درسی

سرآمد

فیزیک 1

درسی

سیدرضا مداح

فیزیک 1

درسی

هیو یانگ

فیزیک 1

درسی

سرآمد

فیزیک ۱

درسی

هالیدی

فیزیک ۱

درسی

سرآمد

فیزیک ۱

درسی

هالیدی

فیزیک ۱

درسی

نعمت الله گلستانیان

فیزیک 1 هالیدی

درسی

 

فیزیک 1 هالیدی

درسی

 

فیزیک 1 هالیدی

درسی

 

فیزیک 1 هالیدی

درسی

 

فیزیک 1 هالیدی

درسی

 

فیزیک 1 هالیدی

درسی

 

فیزیک 1 هالیدی

درسی

 

فیزیک 1 هالیدی

درسی

 

فیزیک 1 هالیدی

درسی

 

فیزیک 1 هالیدی

درسی

 

فیزیک 1 هالیدی

درسی

سرآمد

فیزیک 2

درسی

سر آمد

فیزیک پایه 1

درسی

سرآمد

فیزیک پایه 2

درسی

هالیدی

فیزیک هالیدی جلد 1

درسی

جرل واکر

فیزیک هالیدی جلد 1

درسی

جرل واکر

فیزیک هالیدی جلد 1

درسی

جرل واکر

فیزیک هالیدی جلد 1

درسی

جرل واکر

فیزیک هالیدی جلد 1

درسی

 

فیزیک هالیدی جلد ۳

درسی

 

فیزیک هالیدی جلد ۳

درسی

محمد جواد اصغر پور

کاربرد های برنامه ریزی خطی

درسی

چنگ

الکترو مناطیس میدان وموج

درسی

چنگ

الکترو مناطیس میدان وموج

درسی

گریفیث

الکترومغناطیس

درسی

میر عشقی

الکترونیک

درسی

مهرداد بهرام نژاد

الکترونیک ارشد

درسی

نایفه

الکتریسیته ومغناطیس

درسی

راشد محصل

الکتریسیته ومغناطیس

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

mc graw hill

کنتاب مبانی

درسی

قدرت سپیدنام

کنترل

درسی

دکتر علی غفاری

کنترل وسیستم های دینامیک

درسی

آیدین بهناد

کنکور ارشد الکترومغناطیس

درسی

مسعود نیکو کار

کنکور ارشد ریاضی مهندسی

درسی

هومن سجادیان

کنکور ارشد کنترل

درسی

مسعود نیکو کار

کنکور ریاضی 2

درسی

پرویز جبه دار

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

درسی

مهرداد بهرام نژاد

کنکورارشد لکترونیک

درسی

ابراهیم پور

گزیده اخلاق اسلامی

درسی

ابراهیم پور

گزیده اخلاق اسلامی

درسی

مهرداد عابدی

ماشین الکتریکی

درسی

مهرداد عابدی

ماشین الکتریکی

درسی

علی رضا صداقتی

ماشین الکتریکی

درسی

شلدون

مبانی احتمال

درسی

علی همدانی

مبانی احتمال

درسی

میر عشقی

مبانی الکترونیک

درسی

میرعشقی

مبانی الکترونیک جلد 1

درسی

سعید قاضی

مبانی سیستم های مخابراتی

درسی

هالیدی

مبانی فیزیک

درسی

هالیدی

مبانی فیزیک جلد ۱-جلد۲

درسی

محمد عابدینی

مبانی فیزیک حل

درسی

فرشید نور علی شاهی

مبانی فیزیک هالیدی

درسی

فرشید نور علی شاهی

مبانی فیزیک هالیدی

درسی

نعمت الله گلستانیان

مبانی فیزیک هالیدی

درسی

دیانی - چاپ من

مبانی ماشین الکتریکی

درسی

علی محمد پورپاک

محاسبات عددی

درسی

بهمن مهری

محاسبات عددی

درسی

بهمن مهری

محاسبات عددی

درسی

نیکوکار

محاسبات عددی

درسی

کنکور (بهزاد خدارحمی)

محاسبات عددی

درسی

کرایه چیان

محاسبات عددی

درسی

کرایه چیان

محاسبات عددی

درسی

کرایه چیان

محاسبات عددی

درسی

 

محاسبات کرایه چیان

درسی

جبه

مدار ۱

درسی

رضا کرمی

مدار ۱

درسی

جبه دار

مدار 2

درسی

علی یار کیانی

مدار ها وشبکه ها حل المسائل

درسی

سدرا

مدار های میکرو الکترونیک 4

درسی

سدرا

مدار های میکرو الکترونیک 5

درسی

علی عبدالعالی

مدارهای 1 و 2 کنکور پارسه

درسی

کارو زرگر

مدارهای الکتریکی 1 و 2

درسی

محمدرضا متدین

مدارهای الکتریکی 1 و 2

درسی

دیانی

مسائل الکترومغناطیس

درسی

ناصر مححمدی راد

مسائل برگزیده آپوستل  جلد ۲

درسی

ناصر مححمدی راد

مسائل برگزیده آپوستل  جلد ۲

درسی

طاهر لطفی

مسائل حساب دیفرانسیل

درسی

درختی

مسائل ریاضی 1

درسی

درختی

مسائل ریاضی 1

درسی

درختی

مسائل ریاضی 2

درسی

ناصر محمدی راد

مسائل ریاضی آپوستل جلد 2

درسی

رضا کرمی

مسائل ماشین 1

درسی

رضا کرمی

مسائل مدار 1

درسی

رضا کرمی

مسائل مدار 1

درسی

رضا کرمی

مسائل مدار 1

درسی

رضا کرمی

مسائل مدار 1

درسی

ناصر مححمدی راد

مسائل معادلات دیفرانسیل

درسی

رضا کرمی

مسائل نظریه اساسی مدارها جلد2

درسی

رضا کرمی

مسائل نظریه اساسی مدارها جلد2

درسی

سرامد

معادلات

درسی

boyce

معادلات

درسی

فرامرزی

معادلات

درسی

سرآمد

معادلات دبفرانسیل

درسی

دارامعظمی

معادلات دبفرانسیل

درسی

حیدر دانشمند

معادلات دبفرانسیل

درسی

سرآمد

معادلات دیفرانسیل

درسی

سرآمد

معادلات دیفرانسیل

درسی

بهمن مهری

معادلات دیفرانسیل معمولی

درسی

بهمن مهری

معادلات دیفرانسیل معمولی

درسی

علی اکبر بابایی

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی

درسی

 

معادلات معظمی

درسی

 

معادلات معظمی

درسی

 

معادلات معظمی

درسی

 

معادلات معظمی

درسی

جمعی از نویسندگان

معارف اسلامی

درسی

محمد سعیدی مهر

معارف اسلامی 1

درسی

معظمی

معدلات

درسی

صادق دوستی

معماری امنیت شبکه

درسی

صادق دوستی

معماری امنیت شبکه

درسی

 

مقالات دفاع الکترونیک

درسی

حسن کلهر

مهندسی تاسیسات الکتریکی

درسی

حسن کلهر

مهندسی روشنایی

درسی

سیمون راو  تئودور وان دور

میدان ها و امواج

درسی

سیمون راو  تئودور وان دور

میدان ها و امواج

درسی

نص

میکرو avr

درسی

دیانی

میکروالکتریک

درسی

پرویز جبه دار

نظریه احتمال و کاربردها

درسی

پرویز جبه دار

نظریه احتمال و کاربردها

درسی

غلام حسین همدانی

نظریه احتمالات

درسی

ق.ه.هدتینی

نظریه اصولی مدارهای الکتریکی

درسی

حسین معماریان

نوآوری در آموزش مهندسی

درسی

مهدیه شادی

هوش مصنوعی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۰۲
بسیج دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی